VASİ TAYİNİ

…………………..SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE İSTEMDE BULUNAN                      : VEKİLİ                                              : KONU                                    : Vasi Atanması İstemimize İlişkindir. AÇIKLAMALAR                                : 4721 Sayılı Kanun’un 404. Maddesi uyarınca 07/11/2011 doğumlu B…………………………..’na vasi atanması zorunluluğu hâsıl olmuştur. Şöyle ki; 1-) Müvekkilimiz, müteveffa eşi Z…………………….. ile 1996 yılında evlenmiştir. Evlilikleri yaklaşık 21 yıl sürmüş olup müteveffanın vefatı ile

Daha fazlasını oku

BOŞANMA (ÇEKİŞMELİ)

  ……. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE 6284 SK UYARINCA KORUMA KARARI İSTEMLİDİR DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : AÇIKLAMALAR : 1) Müvekkil F. ile davalı eşi F. …./…./…./ yılında evlenmişlerdir. Tarafların …./…./…./ doğumlu M. ve …./…./…./ doğumlu E. isimli iki müşterek çocuğu evlilik birliği içerisinde dünyaya gelmiştir. 2) Tarafların evliliklerinin ilk yılı sorunsuz ve

Daha fazlasını oku

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARAFLAR: 1-) (Ad, Soyad, Adres, T.C. Kimlik No) 2-) (Ad, Soyad, Adres, T.C. Kimlik No) Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek, boşanmanın mali sonuçlarını ve müşterek çocukların durumlarını düzenleyen ve işbu protokolü, …/ …/ … tarihinde imzalayarak, … Aile Mahkemesi’ne verdikleri anlaşmalı boşanma dilekçesine ekinde,

Daha fazlasını oku

TEDBİR NAFAKASININ ARTIRILMASI

…  AİLE MAHKEMESİ’NE DAVACI                               : TC KİMLİK NUMARASI : ADRES                                 : VEKİLİ                                : ADRES                                 : DAVALI                               : ADRES                                 : KONU                          : Aylık …TL. olan  Tedbir Nafakasının …TL. Arttırımı                       ile Aylık …TL.’ye Çıkartılması İstemimiz hakkındadır. AÇIKLAMALAR                : 1- Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … isimli çocukları olmuştur. (EK – 1) 2-

Daha fazlasını oku

NAFAKANIN İNDİRİLMESİ

…  AİLE MAHKEMESİ’NE DAVACI                               : TC KİMLİK NUMARASI : ADRES                                 : VEKİLİ                                : ADRES                                 : DAVALI                               : ADRES                                 : KONU                         : Aylık …TL. olan  Tedbir Nafakasının …TL. Arttırımı                       ile Aylık …TL.’ye Çıkartılması İstemimiz hakkındadır. AÇIKLAMALAR                : 1- Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … isimli çocukları olmuştur. (EK – 1) 2- Müvekkilim

Daha fazlasını oku

AİLE KONUTU ŞERHİ VERİLMESİ

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                               :  TC KİMLİK NUMARASI             : ADRES                                 : VEKİLİ                                : ADRES                                 : DAVALI                               : KONU                                   : Aile Konutu Şerhi Verilmesi İstemimiz Hakkındadır. DAVA DEĞERİ                   : (Malvarlığına ilişkin davalarda) AÇIKLAMALAR               : 1-) Müvekkilimiz ile davalı …. ….., …/…/… tarihinde evlenmiş ve bu evliliklerinden … ve … isimli üç çocukları olmuştur.

Daha fazlasını oku

MÜŞTEREK KONUTTAN UZAKLAŞTIRMA KARARINA İTİRAZ (6284 SAYILI KANUN)

… AİLE / ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE İTİRAZDA BULUNAN     :  TC KİMLİK NUMARASI             : ADRES                                 : VEKİLİ                                : ADRES                                 : KONU                                   : Evden uzaklaştırma kararının kaldırılması istemidir. AÇIKLAMALAR               : 1-) Müvekkilimizin eşi, …/…/… tarihinde müvekkilimizin evden uzaklaştırılması yönünde şikayette bulunmuştur. Konuya ilişkin olarak …Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı dosyasında müvekkilin evden uzaklaştırması yönünde

Daha fazlasını oku

AİLE KONUTU ŞERHİNİN KALDIRILMASI

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE, İSTEM SAHİBİ                   : TC KİMLİK NUMARASI             : ADRES                                 : VEKİLİ                                : ADRES                                 : KARŞI TARAF                   : ADRESİ                                : AÇIKLAMALAR               : 1-) Müvekkilimiz, karşı taraf … … ile …/ …/ … tarihinde evlenmiştir. (EK 1) Kurulan evlilik birliği, sürekli hale gelen tartışmalar neticesinde temelinden sarsılmış ve tarafların ortak talebi

Daha fazlasını oku

NAFAKANIN KALDIRILMASI

… AİLE MAHKEMESİ’NE DAVACI                               : TC KİMLİK NO                 : ADRES                                 : VEKİLİ                                : ADRES                                 : DAVALI                               : ADRES                                 : KONU                                   : Yoksulluk nafakasının kaldırılması istemimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR               : 1-)  Müvekkilimiz, davalı ile, …/ …/ … tarihinde evlenmiştir. İlk başlarda güzel giden evlilikleri artan tartışmaların çekilmez hale gelmesi sonucu boşanma ile

Daha fazlasını oku