ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

………NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALILAR : KONU :Dava konusu taşınmaz üzerindeki ortaklığın öncelikle ortaklar arasında yapılacak kapalı ihale satışı suretiyle bu mümkün değilse ortaklığın açık artırma usulüyle satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR             : 1-Miras bırakan …………………………………………… 27/10/2016 tarihinde vefat etmiştir. Miras bırakanın vefatı üzerine müvekkil tarafından 07/09/2017

Daha fazlasını oku

OHAL KOMİSYONU RET KARARINA İTİRAZ

……………NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE                                                Adli Yardım Taleplidir DAVACI                                 :  Adı Soy adı……………………(TC) adres VEKİLİ                                  : DAVALI                                 : KONU                         : OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun verdiği ../../….tarih ve 201./…… karar numaralı kararının iptaline dair dava dilekçesidir TEBLİĞ TARİHİ                   : ../../…. AÇIKLAMALAR                    :                             Müvekkil 30/07/2019 tarihli 669 Sayılı KHK ile

Daha fazlasını oku

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI (KIDEM – İHBAR)

… İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                                : VEKİLİ                                : DAVALI                                : KONU                                   :Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Ödenmesi istemimizden İbarettir. AÇIKLAMALARIMIZ      : 1-) Müvekkil davalı şirket bünyesinde…/…/… tarihinde akdedilen iş sözleşmesi (EK-1) ile çalışmaya başlamış ve sözleşmesinin işverence feshedildiği …/…/… tarihine kadar toplam … yıl … gün hizmet ifa etmiştir. (EK-2) 2-) Müvekkilimizin çalıştığı şirket …/…/… tarihinde

Daha fazlasını oku

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI (ÜCRET VE FAZLA MESAİDEN KAYNAKLI)

… İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE DAVACI                                 : VEKİLİ                                  : DAVALI                                 : KONU                                    : Ücret ve Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmesi İstemimizden İbarettir. AÇIKLAMALAR        : 1-) Müvekkil, davalıya ait işyerinde …/…/… tarihinde akdedilen iş sözleşmesi (EK-1) ile çalışmaya başlamış ve …/…/… tarihinde iş sözleşmesi işverence haksız, dayanaksız ve tek taraflı olarak feshedilmiştir. Müvekkilimiz, iş sözleşmesinin feshedildiği …/…/…

Daha fazlasını oku

TRAFİK CEZASININ İPTALİ (TUZAK RADAR)

……NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE; İDARİ YAPTIRIMA İTİRAZ EDEN           : VEKİLİ                                              : İDARİ YAPTIRIMA KARAR VEREN       : Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ                       : İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ                             : İTİRAZ KONUSU OLAN İDARİ YAPTIRIM                      : Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün …………. sıra numaralı idari yaptırım kararına itirazımızdır. AÇIKLAMALAR

Daha fazlasını oku

GEREKÇELİ İSTİNAF DİLEKÇESİ (CEZA)

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA …. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA DOSYA NO               : …./….E., .…/…..K. SANIK                       : MÜDAFİİ                  : SUÇ                            : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak KONU      

Daha fazlasını oku

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA İTİRAZ

… AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA; İTİRAZ EDEN KATILAN                        : VEKİLİ                                            : İTİRAZA KONU KARAR            : … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihli, …/… Esas ve …/… Karar sayılı kararı. KONU                                               :  … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihinde sanık … … ile ilgili olarak vermiş olduğu …/… Esas ve …/… Karar sayılı Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına itirazlarımızdan ibarettir.

Daha fazlasını oku

ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ

.……. CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE ŞÜPHELİ                                         : TC KİMLİK NUMARASI                        : ADRES                                             : MÜDAFİİ                                         : ADRES                                             : İSNAT EDİLEN SUÇ                     : Hırsızlık ADLİ KONTROL KARARININ VERİLDİĞİ TARİH                      : …/…/… KONU                                               : Adli Kontrol Kararına İtiraz dilekçesidir. AÇIKLAMALAR                           : 1-) Müvekkilimiz hakkında …/…/… tarihinde müşteki ….’nın dükkanında hırsızlık yaptığı iddiasıyla …… Ceza Mahkemesi’nin

Daha fazlasını oku

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

… AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA DOSYA NO                                      :  …/… E. SANIK                                               :  MÜDAFİİ                                         : KONU                                               : … Ağır Ceza Mahkemesi’nin …/…/…günlü Tutukluluk Halinin Devamına Dair Karara İtirazımızdır. AÇIKLAMALAR                           :           1-) Müvekkilimiz hakkında Mahkemenizin …/ … E sayılı dosyası ile, … suçundan açılan kamu davasının, …/ …/ … tarihinde yapılan duruşmasında,

Daha fazlasını oku