HAGB KARARLARINA KARŞI KANUN YARARINA BOZMA MÜMKÜN MÜDÜR?

         5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre sanık hakkında tesis edilen nihai karar hüküm olarak adlandırılmaktadır. Hüküm, sanık lehine ya da aleyhine hukuk dünyasında sonuç doğurmaktadır. Sanığa işlediği ya da işlediği iddia edilen fiilden ötürü isnat edilen suçlamalar hakkında verilen nihai kararın birden fazla sonucu bulunmaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu 231. Maddede düzenlenen “Hükmün Açıklanmasının Geri

Daha fazlasını oku

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARINDA “GİZLİ AYIP” VE HUKUKİ SÜRECİN NASIL İŞLETİLECEĞİ

         İkinci el araç satış piyasası oldukça hareketli bir piyasa olup ciddi bir ticaret hacmini içerir. Piyasa koşulları dâhilinde alıcılar araç pazarlarından, galerilerden ve internet sitelerinden ikinci el araç temin etmektedir. Söz konusu araçlar ikinci el olduğundan bazı riskleri üzerinde barındırmaktadır. Alıcılar satın alınan araçların kazalı, hasarlı, arızalı yahut kilometresi ile oynamış olduğunu çoğu zaman

Daha fazlasını oku

İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINA İLİŞKİN SÜREÇ

            İş kazası nedeniyle maddi manevi tazminat davalarında bazı önemli hususlar ve usuli işlemlere değinmek yerinde olacaktır. Nitekim iş kazalarına ilişkin davalar niteliği itibari ile uzun sürebilmekte, davacı işçiler için zor bir süreç olabilmektedir. İşbu nedenle usul ekonomisi ilkesi bakımından iş kazası davalarında süreci hızlandırmak ve etkin bir hukuki süreç izlemek amacıyla süreci sizlere izah

Daha fazlasını oku

TÜRKİYE’DE CEZAEVLERİ SORUNU

         TC Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre ülkemizde 04/01/2018 tarihi itibariyle; 291 kapalı ceza infaz kurumu, 70 müstakil açık ceza infaz kurumu, 4 çocuk eğitim evi, 8 kadın kapalı, 6 kadın açık, 7 çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 386 ceza infaz kurumu bulunmakta olup, bu kurumların kapasitesi 208.830 Kişiliktir.          AKP’nin iktidara geldiği

Daha fazlasını oku

KAÇAKÇILIK SUÇLARI İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALI MEVZUAT

                      6455 SAYILI KANUN İLE BİRLİKTE KAÇAKÇILIK KANUNUNDA VE KAÇAKÇILIK SUÇLARININ KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER GİRİŞ     Kamuoyunda 3. Yargı paketi olarak da bilinen “Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un mevzuatımız üzerinde çeşitli yansımaları olmuştur. Bu yansımaların birçoğunun hukuk camiası tarafından olumlu olarak mütalaa edilmiş ve netice olarak birtakım

Daha fazlasını oku

UNUTULMA HAKKI

HAKKIN KONUSU Kişisel verisi internette yer alan kişilerin, arama sonuçlarında kendi adlarıyla bağlantılı olmamasını isteme hakkında unutulma hakkı denilmektedir. Kişiler kendisi hakkında internette yer alan gereksiz, yetersiz veya ilgisiz bilgileri yahut yayımlanmasından sonra kendisi ile çelişkili verilerin arama motorlarında kendileri ile bağlantısının kaldırılmasını talep etmektedir. HAKKIN SUJESİ Unutulma hakkının süjesi özel kişilerdir. Avrupa Birliği Adalet

Daha fazlasını oku