TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

… AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO                                      :  …/… E.

SANIK                                               : 

MÜDAFİİ                                         :

KONU                                               : … Ağır Ceza Mahkemesi’nin …/…/…günlü Tutukluluk Halinin Devamına Dair Karara İtirazımızdır.

AÇIKLAMALAR                           :          

1-) Müvekkilimiz hakkında Mahkemenizin …/ … E sayılı dosyası ile, … suçundan açılan kamu davasının, …/ …/ … tarihinde yapılan duruşmasında, müvekkilimizin tutuklanmasına karar verilmiştir.

2-) Müvekkilimiz; sabit yerleşim yeri sahibi olduğu gibi oturduğu ev de kendisine aittir. Ayrıca müvekkil ….. …. …… …./….. adresinde ….. ….. İsimli bir tekstil firmasında uzun süredir yönetici pozisyonunda çalışmaktadır. Müvekkil şu ana kadar herhangi bir suça karışmamıştır ve adli sicil kaydında menfi herhangi bir kaydı da bulunmamaktadır. Kaçma şüphesinin bulunmadığı ortadadır.

3-) Suç isnadının muhattabı yalnızca müvekkil olmakla beraber şüpheli konumda olan başkaca bir suç ortağı da yoktur. Suça ilişkin olan bütün deliller toplanmış ve muhafaza altına alınmıştır. Bu sebeple müvekkilimizin delilleri karartma şüphesi de bulunmamaktadır.

4-) Tanıklar da hazırlık soruşturması sırasında gerek kollukta gerekse Cumhuriyet Savcılığına ifadelerini vermişlerdir.

5-) Suçun niteliğine ve unsurlarına bakıldığında ve her halükarda dosya içeriğine göre sabıkasız olan sabit ikametgâhlı müvekkilimiz hakkında verilen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi için hiçbir neden yoktur.

SONUÇ VE İSTEM                                    : … Ağır Ceza Mahkemesi’nin  …/…/… günlü tutukluluk halinin devamına dair kararına itirazımızın kabulü ile müvekkilimizin tahliyesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

Sanık Müdafii

Av.

Mustafa Karataş

Bir Cevap Yazın