SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ (CEZA)

SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ (CEZA)

                                        BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ … CEZA DAİRESİNE

                                                                 Sunulmak Üzere

                                             ANKARA …. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO                                                  :

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN SANIK  :

VEKİLİ                                                          :

SUÇ                                                               : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak

İSTİNAF KONUSU KARAR                                   : Ankara ………………… Ağır Ceza Mahkemesinin ../../….  tarihli ve ……../……..E sayılı  kararı

Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen karar, usul ve yasaya aykırı olduğundan karara karşı yasal süresi içerisinde istinaf yoluna başvuruyoruz.İstinaf nedenlerimiz gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrı bir dilekçe ile sunulacaktır. 

SONUÇ VE İSTEM                                       : Yukarıda açıklanan nedenlerle; istinaf talebimizin kabulü ile  kararda CMK 289 uncu maddede belirtilen bir hukuka aykırılık nedeninin bulunması hâlinde hükmün bozulmasını ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesini; aksi takdirde istinaf mahkemenizde davanın yeniden görülüp ve duruşma açılarak sonrasında beraat kararı verilmesini talep ederim.

                                                                                     Sanık Vekili

Mustafa Karataş

Bir Cevap Yazın