ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ

ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ

.……. CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ŞÜPHELİ                                         :

TC KİMLİK NUMARASI                        :

ADRES                                             :

MÜDAFİİ                                         :

ADRES                                             :

İSNAT EDİLEN SUÇ                     : Hırsızlık

ADLİ KONTROL

KARARININ

VERİLDİĞİ TARİH                      : …/…/…

KONU                                               : Adli Kontrol Kararına İtiraz dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilimiz hakkında …/…/… tarihinde müşteki ….’nın dükkanında hırsızlık yaptığı iddiasıyla …… Ceza Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı dosyasıyla dava açılmış olup, söz konusu davanın neticesinde yerel mahkeme kararıyla …/…/… 5271 sayılı kanun maddesi gereğince şüphelinin haftada bir cuma günleri mesai saatleri dahilinde ikametgahına en yakın polis karakoluna müracaat edip imza atması suretiyle adli kontrol altında bulundurulmasına karar verilmiştir. (EK – 1)

2-) Müvekkilimiz 20 yaşını henüz tamamlamıştır ve yaşlı ve bakıma muhtaç babasıyla birlikte ikamet etmektedir. (EK-2)  Ailenin ekonomik durumu son derece kötü olduğu gibi baba da evin geçimine katkı sunamamakta, maddi ve manevi olarak müvekkile bağlı halde yaşamaktadır.

3-) Açıkladığımız nedenlerle müvekkilimizin hafta içi mesai saatleri dahilinde ikametgahına en yakın polis karakoluna müracaat edip imza atması beklenen yarardan çok daha büyük mağduriyet ortaya çıkacaktır. Müvekkilimiz hali hazırdaki işini de zar zor bulmuş olup, bu durum işini aksatmasına ve belki de kaybetmesine sebebiyet verebilecektir. Açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimiz hakkında verilmiş olan adli kontrol itiraz etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER                  : 5271 S. K. m. 101, 105, 115.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimiz hakkında verilmiş olan adli kontrol kararına itiraz etmekle, Yüce Mahkemenizden itirazımızın kabulüne karar verilmesini talep etmekteyiz. …/…/…

EKLER: 1-…. Ceza Mahkemesi dosyası ve adli kontrol karar örneği

     2-İkametgah belgesi

    3-Bir adet onaylı vekaletname örneği

Şüpheli Müdafii

Av.                                                                                                                                                                                                                                                        

Mustafa Karataş

Bir Cevap Yazın