MÜŞTEREK KONUTTAN UZAKLAŞTIRMA KARARINA İTİRAZ (6284 SAYILI KANUN)

MÜŞTEREK KONUTTAN UZAKLAŞTIRMA KARARINA İTİRAZ (6284 SAYILI KANUN)

… AİLE / ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZDA BULUNAN     : 

TC KİMLİK NUMARASI             :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                :

ADRES                                 :

KONU                                   : Evden uzaklaştırma kararının kaldırılması istemidir.

AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilimizin eşi, …/…/… tarihinde müvekkilimizin evden uzaklaştırılması yönünde şikayette bulunmuştur. Konuya ilişkin olarak …Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı dosyasında müvekkilin evden uzaklaştırması yönünde karar verilmiştir. (EK-1)

2-) Müvekkilimiz, eşiyle … yıldır evli olup tarafların üç de müşterek çocukları bulunmaktadır. (EK-2) Müvekkilimiz, eşine, oğluna, kızlarına ve işine son derece bağlı biri olup eşinin müvekkilimiz hakkındaki düzenli olarak şiddet uyguladığı, geceleri alkol kullanmaya başladığı, eşine ve müşterek çocuğa özen göstermediği yönündeki iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Bu anlamda müvekkilimizin işyerinden doğrudan eve geldiği sitenin güvelik kamerası kayıtları ile sabittir. (EK-3)

3-) Müvekkilimizin eşinin şikayet dilekçesinde yer alan ve müvekkilimizin alkol kullanımıyla doğru orantılı olarak eşine şiddet uyguladığına ilişkin iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkilimizin tuttuğu takımın maç günlerinde Beşiktaş çarşısına giderek  haftada bir kereyi aşmamak kaydıyla alkol almıştır. Ancak müvekkilin  bilincini yitirecek, eşine veya çocuğuna zarar verecek düzeyde kendini kaybettiği olmamıştır. Bu husus, mahkemeniz huzurunda dinlenmelerini istediğimiz ve dilekçemiz ekinde sunduğumuz tanık listesinde isimleri ve adresleri yer alan tanıklarımızın ifadeleri ile açıklığa kavuşacaktır.  

(EK-4)

4-)  Tarafların müşterek oğlu …’nın, henüz lise  öğrencisi, dolayısıyla ergenlik çağında olması sebebiyle babasını rol model alması kaçınılmazdır. (EK-5) Bu nedenle evden uzaklaştırılma kararı sebebiyle babasının ilgisinden uzak kalacağı, ruhsal çöküntü içine gireceği ve devam eden eğitim-öğretim sürecinin bu durumdan olumsuz yönde etkileneceği ortadadır.

5-) Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, gerek müvekkilimiz ile müşterek çocuğun ilişkilerinin gerek devam eden evlilik birliğinin düzenli ve sağlıklı devamı için 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde verilen koruma tedbirinin kaldırılması için mahkemenize başvurulması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 2709 S. K. m. 41; 6284 S. K. m. 5, 9; 4721 S. K. m. 340.

HUKUKİ DELİLLER        : … Aile /Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/… E. sayılı dosyası, nüfus kayıtları, işyeri imza föyleri ve kayıtları, tanık anlatımları, müşterek çocuğa ait öğrenci belgesi.

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, gerek müvekkilimiz ile müşterek çocuğun ilişkilerinin gerek devam eden evlilik birliğinin düzenli ve sağlıklı devamı için 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde verilen koruma tedbirinin kaldırılmasına karar verilmesini müvekkilimiz adına arz ve talep ederiz …/…/…

EKLER:        1-  … Aile /Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı dosyası

2-  Aile nüfus kayıtları

3-  Sitenin güvenlik kamerası kayıtları

4- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösteren tanık listesi

5-   Müşterek çocuk …’ya ait okulundan onaylı öğrenci belgesi

6-   Bir adet onaylı vekaletname örneği.

İtiraz Eden Vekili

Av.

Mustafa Karataş

Bir Cevap Yazın