Avukatlık mesleği ve neden bir avukata ihitiyaç duyulduğu hakkında;

Ülkemizdeki hukuk sistemi oldukça karışık, uzun ve yorucu bir süreçten ibarettir. Hukuken https://javfilmsboom.com/ https://toropornoxxx.com/ taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklar ancak hukuk sisteminin taraflara sağladığı araçlar ve bu araçların en doğru şekilde kullanımı ile hak elde etme imkanı vermektedir. Avukatlık, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların en kısa yoldan ve en karlı şekilde nihayetlendirilmesi sanatıdır.

Avukatlık mesleğinin yasal dayanağı 1136 Sayılı Avukatlık Kanunudur. Kanuna göre avukatlık; kamu hizmeti ve serbest meslektir. Avukatlık mesleği yargının kurucu unsurlarından olup bağımsız savunmayı temsil etmektedir.

Avukat, tarafları kestirmeden ve herhangi bir hak kaybına mahal vermeden sonuca ulaştırır. Bu nedenle tarafların hukuki yollardan hak elde etme sürecinde avukat yardımından faydalanması son derece önemlidir. Zira hak arama hürriyeti kişinin adalete erişimi için en temel haklardandandır. Son yıllarda hukuk sistemimiz içerisinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine dair yasal düzenlemeler yapılmakta ise de bu sürecin de yine taraflar adına avukatlar vasıtası ile yürütülmesi tarafların lehinedir.

Hukuk sistemimize göre taraf ve dava ehliyetine sahip olan herkes avukat yardımına ihtiyaç duymaksızın doğrudan dava açma hakkına sahiptir.
Uygulamada tarafların pek çok kez avukat yardımı olmaksızın kendi davalarını takip etmeye çalıştığı ve bu davaların yüksek oranla hak kaybı ile sonuçlandığı bilinmektedir. Türk yargı sisteminde kişilerin haklılığı tek başına yeterli değildir. Haklı olan kişi, doğru yöntem ve doğru ispat araçlarını yasal süresi içerisinde bir araya getirebildiğinde hak elde etme imkanına kavuşacaktır. Kişi hangi uzvunun ağrıdığını biliyor diye kendisinin doktoru olamaz. Hangi uzvunun ağrıdığını bilen kişi ancak ağrıya yol açan uzvu keşfetmiştir. Uzvun https://javfilmsboom.com/ https://toropornoxxx.com/ neden ağrıdığı, bu ağrının nelere sebep olabileceği, hangi yöntem ve ilaç ile tedavi edebileceği uzmanlık gerektirir. Bu örnekleme ile anlatılmak istenen; neden bir uyuşmazlığın avukatla çözülmesi gerektiğinin daha iyi anlaşılabilmesi içindir. Bir avukattan avukatlık hizmetini satın alabilecek maddi yeterliliğe sahip olmayan kişiler belirli şartlar dahilinde baroların adli yardım bürolarına müracaat ederek ücretsiz avukatlık hizmeti sağlanmasını isteme hakkına sahiptirler.